Recreatie

De ruime inzetmogelijkheden van de OFS-toestellen zijn bekend. Toch willen we hier enkele meest gebruikte mogelijkheden even in het daglicht zetten.

De OFS-toestellen kunnen een perfecte aanvulling zijn bij een standaard sportparcours. De OFS-toestellen hebben het eenvoudige doel om de recreant met enkele specifieke bewegingen zijn conditie te onderhouden. De types van onze toestellen zijn zo uitgekozen, dat er geen overbelasting kan opgelopen worden bij normaal gebruik.

 

Groene ruimte

De ideale locatie voor het plaatsen van onze OFS-toestellen is een beschutte groene ruimte, waar de recreant tot rust kan komen en eventueel samen met andere recreanten gezamenlijk de oefeningen kunnen doen. Ook de keuze van de toestellen is zeer variabel.

 

Sport- of trainingstraject

Vermits onze toestellen niet tot een vaste bewegingsformule behoren (cfr. de fito-meter), kan een recreatieruimte met diverse OFS-toestellen naar keuze worden ingericht. Maar de toestellen kunnen ook naast een finse piste of sportterrein worden geplaatst. Op deze manier kan, eventueel met een sport- of kinetherapeut, een uitgekiend traject worden vastgelegd om (specifieke) vooropgestelde resultaten trachten te bekomen. 

Comments